Psychotherapie-Hilversum

Meer dan 25 jaar gecombineerde ervaring en expertise in psychotherapeutische behandelingen


Welkom op de site van Psychotherapie Hilversum

Welkom op de website van Psychotherapeut Hanke Kruijt. Ik bied inzichtgevende gesprekstherapie aan met aandacht voor zintuigelijke waarneming (lijflijk waarneembare spanningsreacties) en die daar feedback op geeft. Ik ben een behandelaar die beweging en sport en expressieve en kunstzinnige uitingsvormen een warm hart toedraagt en dat beschouwt als bevorderend in het herstel.


Ik ben zelfstandig werkende behandelaar die ook graag samenwerkt met collega’s voor overleg en vakinhoudelijke afstemming. En een behandelaar die als het wenselijk is gebruik maakt van collega's in andere disciplines zoals een psychiater, een vaktherapeut, een mindfulness-of haptotherapeut of seksuoloog. Maar ook die overlegt met uw huis- of bedrijfsarts, uiterlaard alleen met uw instemming!

 

Van mij mag u sensitiviteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid mag verwachten. Die begrijpt dat gedrag iets anders kan betekenen dan aan de buitenkant te zien is, dat er verborgen gevoelens kunnen zijn. Die zich zal op stellen in het contact, die confrontaties niet uit de weg gaat, die ontregelt en uitdaagt. Die soms pijnlijke dingen zegt… en weet waarom ze dit doet en welk doel het dient.Algemene Informatie

Na een korte intake wordt in het eerste gesprek verder ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. Als dat het geval is volgen nog een paar gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen.

 

Er zullen vragen worden gesteld over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby’s, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief? En wat is de ontstaansgeschiedenis en verloop van uw klachten.

 

Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal de therapeut u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen (incl. eerdere hulpverlening) en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal de therapeut een (voorlopige) diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Dit wordt met u besproken, evenals de frequentie en vermoedelijk duur van de therapie, en met uw instemming volgt dan de behandeling die periodiek wordt geëvalueerd. Over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie stopt.

Behandelingsmogelijkheden

Psychotherapie

Afhankelijk van de vraagstelling (hulpvraag) worden door middel van gesprekken en het afnemen van gestructureerde interviews en vragenlijsten o.a. klachten, persoonlijke kenmerken, manier van omgaan met problemen en psychische draagkracht geïnventariseerd. Ik vertel u wat ik denk dat er aan de hand is en vervolgens maak ik een behandelplan. IN dat behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook maak ik een inschatting van hoe lang de therapie ongever gaat duren. 


De therapie kan meer steunend en struturrend van aard zijn,gericht op vermindering van de klachten, praktische prblemen en vragen. Of meer inzichtgevend waarbij de nadruk ligt op het (leren) ontdekken en verwerken van de oorzaken van uw klachten.

Algemeen

De GGZ is onderverdeeld in de zogenaamde (generalistische) Basis GGZ (B-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

  • B-GGZ: Wanneer er bij u sprake is van lichte tot matige psychische klachten met een DSM-diagnose, die korter dan zes maanden bestaan, zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waar u nog niet eerder last van heeft gehad komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Basis GGZ. Dit betreft kortdurende psychologische hulp. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de andere GZ-psychologen van het PsychologenhuisHilversum.nl. Uw huisarts kan u hiervoor doorverwijzen.
  • S-GGZ: Wanneer u al vaker tegen dezelfde problemen bent opgelopen, uw klachten al langere tijd bestaan, ernstiger zijn, complex zijn (d.w.z. u op diverse levensgebieden hinderen en/of een rode lijn in uw leven zijn) en er vermoeden is dat de klachten samenhangen met de persoonlijkheid kan een meer specialistische behandeling aangewezen zijn. Omdat de problematiek vaak ernstiger en complexer is, is de behandeling meestal langer durend. De huisarts kan u hiervoor verwijzen naar mij. .

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn verhoogde alertheid, schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een sterke emotionele en fysieke spanningsreactie oproept